Το πρώτο Πράσινο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

Life

Ως γνωστόν ο Έλληνας δεν είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και οργανωμένος σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Παράδειγμα αποτελούν η διαχείριση των σκουπιδιών από τους δήμους (τα οποία τις περισσότερες φορές δεν χωρίζονται σε αλουμίνιο, χαρτί κτλ.), η αδιαφορία για ανακύκλωση, η έλλειψη παιδείας πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, η αλόγιστη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικών πόρων κτλ.

 

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν σερφάροντας στο διαδίκτυο για θέματα σχετικά με το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσα πάνω στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το εν λόγω πρόγραμμα φαίνεται να είναι το μοναδικό που έχει αναληφθεί από πανεπιστήμιο δημόσιο φορέα στην Ελλάδα ενώ το πανεπιστήμιο κατάφερε να πιστοποιηθεί με το πρότυπο EMAS από την Ε.Ε. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον πανεπιστήμιο το οποίο ελαχιστοποιεί με συγκεκριμένες διαδικασίες την επίπτωση που έχει η λειτουργία του στο περιβάλλον. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Οικονομική Μεγέθυνση και Ποιότητα Ζωής

economic_growth.jpg

 

Στο δοκίμιό του «Οι οικονομικές δυνατότητες των εγγονιών μας» ο διάσημος οικονομολόγος Keynes υποστήριζε πως αναμένει η οικονομική μεγέθυνση να συνεχίζεται για πάντα ακόμα και αν διακόπτεται από βραχυχρόνιες κυκλικές διακυμάνσεις καθώς και ότι στο μέλλον ίσως το οικονομικό να μην είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Θεωρούσε δε, την οικονομική μεγέθυνση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ικανοποιητικής ποιότητας ζωής για τους ανθρώπους. Ξεχώριζε όμως την οικονομική μεγέθυνση από την ποιότητα ζωής λέγοντας πως η πρώτη δεν συνεπάγεται απαραίτητα την δέυτερη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Δείκτες Ευημερίας και Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη

Πληθαίνουν οι φωνές τελευταία που υποστηρίζουν πως το ΑΕΠ δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός δείκτης για τον προσδιορισμό της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας καθώς αυτός παρουσιάζει συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Άλλωστε θα πρέπει να διαχωρίσουμε την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας από την οικονομική μεγέθυνσή της όπως αντίστοιχα ο διάσημος οικονομολόγος Keynes διαχωρίζει την οικονομική μεγέθυνση από την ποιότητα ζωής λέγοντας μάλιστα ότι η πρώτη δεν συνεπάγεται απαραίτητα την δεύτερη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »